14 januari 2020

Wallin & Partners har utsett Julia Tavaststjerna till partner

Wallin & Partners har nöjet att meddela att Julia Tavaststjerna fr.o.m. den 1 januari 2020 har inträtt som partner. Julia Tavaststjerna var med vid starten av Wallin & Partners i januari 2018 och har även dessförinnan arbetat i flera år tillsammans med många på byrån.

Sanna Engelholm (Managing Partner): ”Julia är ett mycket välkommet tillskott i byråns partnergrupp. Hon är en skicklig och engagerad advokat med gedigen erfarenhet av att företräda såväl svenska som utländska klienter i domstolsprocesser, skiljeförfaranden och förvaltningsrättsliga tvister. Julia har dessutom specialistkunskap inom internationell privaträtt och EU-rätt. Med sin kompetens och sitt breda nätverk är hon en tillgång för byrån och våra klienter.”

Martin Wallin (Senior Partner): ”För oss är det viktigt att fortsätta bygga en byrå med mycket kompetenta personer som vi trivs att arbeta tillsammans med och som delar våra värderingar. Julia uppfyller alla dessa kriterier. Julias intresse för internationella ärenden stärker ytterligare Wallin & Partners ställning som en av Sveriges ledande tvistelösningsbyråer. Det känns också positivt att ta ännu ett steg i att skapa en jämställd byrå, inte bara i ord utan också i handling.

Julia Tavaststjerna: ”Jag gläds åt partnerutnämningen och ser fram emot att i en ny roll vara med och utveckla Wallin & Partners och de spännande uppdrag vi hanterar tillsammans med våra klienter. Tillsammans med mina kollegor kommer jag också att driva det viktiga arbetet med jämställdhetsfrågor inom advokatbranschen.”

Om Wallin & Partners

Wallin & Partners är en affärsjuridisk advokatbyrå specialiserad på kommersiell tvistelösning. Wallin & Partners är en jämställd och icke-hierarkisk advokatbyrå som tillhandahåller rådgivning och agerar som ombud i alla typer av förmögenhetsrättsliga tvister.

_________________________________________________________

Wallin & Partners has promoted Julia Tavaststjerna to partner

Wallin & Partners is delighted to announce that Julia Tavaststjerna has been promoted to partner as of 1 January 2020. Julia Tavaststjerna joined Wallin & Partners when the law firm was founded in January 2018 and has previously worked with most co-workers for several years.

Sanna Engelholm (Managing Partner): ”Julia is a welcome addition to the law firm’s group of partners. She is a skilled and dedicated lawyer with solid experience of representing both Swedish and foreign clients in litigation, arbitration, and administrative proceedings. Furthermore, Julia specialises in private international law and EU law. Her expertise and extensive network are of great value for us and our clients.”

Martin Wallin (Senior Partner): ”To us, it is important to continue building a law firm with very competent people whom we enjoy working with and who share our values. Julia meets all of these criteria. Julia’s interest in international matters further strengthens Wallin & Partner’s position as one of Sweden’s leading law firms within the field of dispute resolution. We are also taking the next step towards creating a gender equal law firm. We believe in taking action rather than just talking about it.

Julia Tavaststjerna: ”I am excited to join the partnership and look forward to developing Wallin & Partners, and the exciting assignments we handle together with our clients, in this new role. I will also join my colleagues in their work with the important issue of gender equality in the legal profession.”

About Wallin & Partners

Wallin & Partners is a law firm specialising in commercial disputes. Wallin & Partners strive to be a gender equal, non-hierarchical law firm. We provide advice and act as counsel in all types of commercial disputes including litigation and domestic as well as international arbitration.

Aktuellt

14 februari 2024

Vi välkomnar Anna, Måns & Simon till Wallin & Partners!

Vi kan stolt presentera Wallin & Partners nytillskott – Simon Sörlien, Anna Olsson & Måns Norman! ...
Läs mer

15 december 2023

Maria Sundqvist tillträder som partner januari 2024

Det är med stor glädje som vi får meddela att Maria Sundqvist från den 1 januari 2024 kommer att tillträda som partner hos oss på ...
Läs mer

22 augusti 2023

Vi söker processjurister

Vi på Wallin & Partners är specialiserade på kommersiell tvistelösning och är rådgivare och ombud i några av de största och mest ...
Läs mer