Vi önskar alla våra klienter, motparter, branschkollegor och seminariedeltagare en riktigt god jul.

Vi har i år valt att ge julgåvor till UNHCR och Läkare utan gränser i förhoppning att det kan hjälpa fler till en bättre framtid.