Teamet bakom framgångarna.

För att hantera (och vinna) de mest komplexa tvisterna krävs kunskap. Och riktig kunskap kommer med erfarenhet. Det är därför alla jurister på Wallin & Partners har lång vana av kommersiella processer. Dessutom har flera av våra jurister gedigen erfarenhet av att själva agera som domare i skiljenämnd och domstol. Det gör att vi kan erbjuda en unik expertis vid alla typer av kommersiella tvister.