Bakgrund

Advokatbyrån Wallin & Partners (2022–)
Svea hovrätt, tf. hovrättsassessor (2020–2022)
Solna tingsrätt, tingsfiskal (2018–2020)
Svea hovrätt, administrativ fiskal (2017–2018)
Södertälje tingsrätt, tingsfiskal (2017)
Svea hovrätt, hovrättsfiskal (2016–2017)
Solna tingsrätt, tingsnotarie (2014–2016)
Lunds universitet, jur. kand. (2014)
University of Westminster (2011–2012)

Erfarenhet

Anna har mångårig erfarenhet av tvister efter sin tid vid Svea hovrätt och Solna tingsrätt. Hon anslöt sig till Wallin & Partners i januari 2022 efter att ha slutfört domarutbildningen. Anna arbetar med både skiljeförfaranden och domstolsprocesser och har under sin tid vid byrån arbetat mycket med entreprenadrättsliga tvister rörande större bygg- och infrastrukturprojekt, tvister rörande rådgivaransvar samt kommersiella hyrestvister.

Medlemskap

Young Arbitrators Sweden (YAS)
Swedish Arbitration Association (SAA)
Föreningen Tvistlösning i Domstol (TiD)

Språk

Svenska (modersmål)
Engelska (flytande)