Wallin & Partners logotyp

Experter på kommersiella tvister.

Om oss

Hög kvalitet och djup affärsförståelse.

Wallin & Partners är en framstående advokatbyrå specialiserad på kommersiell tvistlösning. Juristerna i vårt seniora team har mellan tio och trettio års erfarenhet av tvistemål från både advokatbyråer, domstolar och justitiedepartementet. Med vår samlade erfarenhet kan vi leverera en unik kombination av skarp juridisk analys och förståelse för affärsmässiga överväganden och strategier. Det är också därför vi anförtros några av de största och mest komplexa tvisterna i Sverige.

Vi garanterar ett dedikerat team av experter som förblir intakt genom hela tvisteprocessen. För dig som klient betyder det stabilitet och trygghet från början till slut. Vi rankas högt av alla relevanta internationella rankinginstitut och vi är stolta över att kunna erbjuda en högkvalitativ, effektiv och trygg rådgivning – även i de mest komplicerade tvisterna.

Framgångsrika processer.

Wallin & Partners har framgångsrikt företrätt Peab Sverige AB mot Unibail Rodamco i skiljetvisten om 3 miljarder kronor avseende uppförandet av Mall of Scandinavia – en av de största byggtvisterna i Sverige. Tvisten sköttes enligt SCC-reglerna och omfattade krav och genkäromål avseende störningar, ÄTA, förseningsvite och fel.

Wallin & Partners har framgångsrikt företrätt Republiken Polen i ett klanderförfarande i Högsta domstolen. Domen föregicks av EU-domstolens förhandsavgörande i PL Holdings-målet (mål nr C-109/20). Wallin & Partners rådgivning resulterade således i viktig rättspraxis från både EU-domstolen och Högsta domstolen.

Wallin & Partners har framgångsrikt företrätt ett multinationellt säkerhetsföretag som svarande i en mångmiljontvist. Målet var ett SCC-skiljeförfarande avseende tolkningen av prisjusteringsvillkor i ett komplext avtal om global leverans av hybrida IT-tjänster i olika länder.

Wallin & Partners har framgångsrikt företrätt staten Montenegro i ett klanderförfarande mot en rysk investerare i Svea hovrätt gällande en skiljedom enligt ett bilateralt investeringsavtal mellan Ryssland och Förbundsrepubliken Jugoslavien. Svea hovrätt dömde till förmån för Montenegro.