Bakgrund

Advokatbyrån Wallin & Partners (2018–)
Skiljedomarutbildning, Swedish Arbitration Association och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, (2021-2022)
Hannes Snellman Advokatbyrå (2011–2018)
Nacka tingsrätt (2009–2011)
Setterwalls Advokatbyrå (2009)
Uppsala universitet, jur. kand. (2009)
University of Leeds, Faculty of Law (2007)

Erfarenhet

Emma är en av grundarna av Wallin & Partners. Hon har ägnat hela sin yrkesverksamhet åt tvistelösning och hon har över tio års erfarenhet av kommersiell tvistelösning i allmän domstol samt i svenska och internationella skiljeförfaranden. Emma bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga riskanalyser till rättsliga processer. Hon är generalist och har erfarenhet av tvister inom flera rättsområden och olika branscher. Hon har särskild erfarenhet av entreprenadtvister, fastighetstvister, IT-tvister och tvister rörande aktieöverlåtelser. Under 2018 vann Emma framgång i Högsta domstolen där domstolen konstaterade att det förelåg hinder mot att erkänna och verkställa en rysk skiljedom i Sverige (NJA 2018 s. 291).

Utöver ombudsuppdrag har Emma även erfarenhet av att vara skiljedomare. Emma är pragmatisk och hon är särskilt uppskattad för att hon på ett målinriktat sätt driver tvister framåt.

Förtroendeuppdrag

Sveriges Advokatsamfunds fullmäktige,
Stockholmsavdelningen

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund
Swedish Arbitration Association (SAA)
Swedish Women in Arbitration Network (SWAN)
Young Arbitrators Sweden (YAS)
WizWomen

Språk

Svenska (modersmål)
Engelska (flytande)