Bakgrund

Advokatbyrån Wallin & Partners (2023–)
Justitiedepartementet, rättssakkunnig (2021–2023)
Svea hovrätt, tf. hovrättsassessor (2020–2021)
Domarnämnden, uppdragsansvarig (2020–2021)
Södertörns tingsrätt, administrativ fiskal (2018–2019)
Stockholms tingsrätt, tingsfiskal (2018)
Södertörns tingsrätt, tingsfiskal (2016–2017)
Domarnämnden, föredragande (2015–2016)
Svea hovrätt, hovrättsfiskal (2014–2015)
Södertörns tingsrätt, tingsnotarie (2012–2014)
Umeå universitet, juristexamen (2011)
York University, Osgoode Hall Law School (2011)

Erfarenhet

Anna har flerårig erfarenhet av tvister från sin tid som domare vid olika domstolar i Stockholmsområdet. Hon har dessutom erfarenhet av lagstiftningsarbete, EU-förhandlingar och internationellt samarbete inom Europarådet från sin tid i Justitiedepartementet. Hon anslöt sig till Wallin & Partners i oktober 2023. Anna arbetar med såväl skiljeförfaranden som domstolsprocesser.

Medlemskap

Young Arbitrators Sweden (YAS)
Swedish Arbitration Association (SAA)
Föreningen Tvistlösning i Domstol (TiD)

Språk

Svenska (modersmål)
Engelska (flytande)