Maria Sundqvist

vCard

Bakgrund

Advokatbyrån Wallin & Partners (2018–)
Wistrand Advokatbyrå (2015–2018)
Södertörns tingsrätt (2013–2015)
Lunds universitet, jur.kand. (2013)
University of California, Berkeley - School of Law, (2011–2012)

Erfarenhet

Maria är advokat vid Advokatbyrån Wallin & Partners sedan 2018. Hon har sedan 2015 arbetat med kommersiella tvister, i såväl allmän domstol som i svenska och internationella skiljeförfaranden. Genom sitt arbete har hon fått en bred erfarenhet av tvister hänförliga till såväl olika branscher som rättsområden. Hon har särskild erfarenhet av tvister som rör avtalsrätt, försäkringsrätt, entreprenadrätt och rådgivaransvar.

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund
Young Arbitrators Sweden (YAS)
Swedish Women in Arbitration Network (SWAN)
Swedish Arbitration Association (SAA)
Föreningen Tvistlösning i Domstol (TiD)

Språk

Svenska (modersmål)
Engelska (flytande)