Sanna Engelholm

vCard

Bakgrund

Advokatbyrån Wallin & Partners (2018–)
Hannes Snellman Advokatbyrå (2010–2018)
Örebro tingsrätt (2008–2010)
Advokatfirman Cederquist (2008)
Stockholms universitet, jur.kand. (2008)

Erfarenhet

Sanna är Managing Partner för och en av grundarna av Wallin & Partners. Hon har lång erfarenhet av kommersiell tvistelösning, både från processer i allmän domstol och i skiljeförfaranden. Hennes expertis omfattar i synnerhet stora och tekniskt komplexa tvister. Sanna har framgångsrikt företrätt klienter inom vitt skilda branscher och inom olika rättsområden och har särskild erfarenhet av entreprenadrättsliga och bolagsrättsliga tvister samt avtalstolkningstvister. Redan 2012 vann hon framgång som ombud i ett mål i Högsta domstolen rörande ett kommissionsavtal (NJA 2012 s. 419). Sanna har också arbetat med IT- och skadeståndsrättsliga tvister.

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund
Swedish Arbitration Association (SAA)
Swedish Women in Arbitration Network (SWAN)
Young Arbitrators Sweden (YAS)
Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)

Språk

Svenska (modersmål)
Engelska (flytande)