André Mossberg

vCard

Bakgrund

Advokatbyrån Wallin & Partners (2019–)
Justitiedepartementet, rättssakkunnig (2017–2019)
Svea hovrätt, tf. hovrättsassessor (2016–2017)
Stockholms tingsrätt, tingsfiskal (2015–2016)
Södertörns tingsrätt, tingsfiskal (2014–2015)
Svea hovrätt, hovrättsfiskal (2013–2014)
Stockholms tingsrätt, tingsnotarie (2011–2013)
Stockholms universitet, jur.kand. 2010

Erfarenhet

André har erfarenhet av kommersiella tvister både från sin roll som ombud och från arbete som domare vid bl.a. Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt. Under sitt arbete i domstol har André periodvis varit inriktad mot tvister med anknytning till arbetsrätt, hyresrätt och fastighetsrätt. André har också flerårig erfarenhet från lagstiftningsarbete vid Justitiedepartementet och har då arbetat med företrädesvis bolagsrätt, särskilt med inriktning på fastighetsrätt, reglerna om skydd för företagshemligheter och frågor om gränsöverskridande rörlighet för aktiebolag.

Sedan 2019 företräder André klienter vid Wallin & Partners såväl i skiljeförfaranden som i domstol och har under sin tid vid byrån arbetat mycket med entreprenadrättsliga tvister rörande större bygg- och infrastrukturprojekt samt tvister med insolvensrättsliga inslag.

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund
The Swedish Arbitration Association (SAA)
Young arbitrators Sweden (YAS)

Språk

Svenska (modersmål)
Engelska (flytande)