Bakgrund

Måns har flerårig erfarenhet av tvister från sin tid som domare vid olika domstolar i Stockholmsområdet. I sin tidigare roll vid Justitiekanslern har han uppträtt som ombud för staten i skadeståndstvister. Han har dessutom erfarenhet av lagstiftningsarbete i Justitiedepartementet. Måns anslöt sig till Wallin & Partners i januari 2024 och arbetar med såväl skiljeförfaranden som domstolsprocesser.

Erfarenhet

Advokatbyrån Wallin & Partners (2024–)
Justitiedepartementet, rättssakkunnig (2021–2024)
Justitiekanslern, föredragande (2017–2021)
Svea hovrätt, tf. hovrättsassessor (2016–2017)
Södertörns tingsrätt, tingsfiskal (2015–2016)
Uppsala tingsrätt, tingsfiskal (2014–2015)
Svea hovrätt, hovrättsfiskal (2013–2014)
Nacka tingsrätt, tingsnotarie (2012–2013)
Kronofogdemyndigheten, notarie (2011–2012)
Stockholms universitet, juristexamen (2011)

Medlemskap

Young Arbitrators Sweden (YAS)
Swedish Arbitration Association (SAA)
Föreningen Tvistlösning i Domstol (TiD)

Språk

Svenska (modersmål)
Engelska (flytande)