Björn Landström

vCard

Bakgrund

Advokatbyrån Wallin & Partners (2018–)
Boutique-byrå med inriktning på kommersiella tvister (2013–2018)
Stockholms universitet, kursföreståndare Civilprocess (2014–)
Hannes Snellman Advokatbyrå, Stockholm (2009–2013)
Attunda tingsrätt (2007–2009)
Stockholms universitet, jur. kand. (2007)

Erfarenhet

Björn har arbetat med tvistelösning i snart 15 år och har med stor framgång drivit ett omfattande antal processer i skiljeförfaranden och domstolar, innefattande Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2012 s 587. Innan Björn var med och grundade Wallin & Partners startade han en boutique-byrå med inriktning på kommersiella tvister, som under nästan ett halvt decennium inte förlorade en enda rättsprocess.

Klienter uppskattar i synnerhet Björns skarpsinne och analysförmåga, i kombination med hans fokus på effektivitet och strategisk processföring. Björn har bred erfarenhet inom det förmögenhetsrättsliga fältet och har arbetat med flera mycket omfattande och komplexa processer.

Björn anlitas regelmässigt för sin särskilda expertis vad gäller entreprenad-, immaterialrätts- och avtalstvister.

Björn har under flera år undervisat i processrätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet, bl.a. som kursföreståndare och mycket uppskattad huvudlärare för kursen Civilprocess som ges på masternivå.

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund
Young Arbitrators Sweden (YAS)

Språk

Svenska (modersmål)
Engelska (flytande)