De senaste veckorna har vi fått många frågor med anledning av de svårigheter som Coronaviruset gett upphov till i pågående avtalsrelationer: vissa har svårt att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet, eller har en motpart som har hamnat i svårigheter. För andra kan dessa frågeställningar ligga längre fram i tiden. Oavsett finns det goda skäl att se över sina avtal, i vart fall de av betydelse för verksamheten, för att förebygga och minimera exponeringen för risker och eventuella tvister. Det har betydelse både hur man agerar (eller inte agerar), och vid vilken tidpunkt. Innan du vidtar åtgärder i pågående avtalsrelationer – slå oss därför gärna en signal och stäm av vad som är bäst att göra i din situation. Vi är tillgängliga och arbetar som vanligt med full kapacitet och full styrka (även om vi undviker fysiska möten och följer myndigheternas riktlinjer).