Wallin & Partners har nöjet att meddela att Julia Tavaststjerna fr.o.m. den 1 januari 2020 har inträtt som partner. Julia Tavaststjerna var med vid starten av Wallin & Partners i januari 2018 och har även dessförinnan arbetat i flera år tillsammans med många på byrån.

Sanna Engelholm (Managing Partner): ”Julia är ett mycket välkommet tillskott i byråns partnergrupp. Hon är en skicklig och engagerad advokat med gedigen erfarenhet av att företräda såväl svenska som utländska klienter i domstolsprocesser, skiljeförfaranden och förvaltningsrättsliga tvister. Julia har dessutom specialistkunskap inom internationell privaträtt och EU-rätt. Med sin kompetens och sitt breda nätverk är hon en tillgång för byrån och våra klienter.”

Martin Wallin (Senior Partner): ”För oss är det viktigt att fortsätta bygga en byrå med mycket kompetenta personer som vi trivs att arbeta tillsammans med och som delar våra värderingar. Julia uppfyller alla dessa kriterier. Julias intresse för internationella ärenden stärker ytterligare Wallin & Partners ställning som en av Sveriges ledande tvistelösningsbyråer. Det känns också positivt att ta ännu ett steg i att skapa en jämställd byrå, inte bara i ord utan också i handling.

Julia Tavaststjerna: ”Jag gläds åt partnerutnämningen och ser fram emot att i en ny roll vara med och utveckla Wallin & Partners och de spännande uppdrag vi hanterar tillsammans med våra klienter. Tillsammans med mina kollegor kommer jag också att driva det viktiga arbetet med jämställdhetsfrågor inom advokatbranschen.”

Om Wallin & Partners

Wallin & Partners är en affärsjuridisk advokatbyrå specialiserad på kommersiell tvistelösning. Wallin & Partners är en jämställd och icke-hierarkisk advokatbyrå som tillhandahåller rådgivning och agerar som ombud i alla typer av förmögenhetsrättsliga tvister.