Emma Munde deltog igår i paneldiskussionen ”Att välja skiljedomare” på Young Arbitrators Sweden (YAS) Skiljeförfarandedag i Stockholm.

Intressanta diskussioner tillsammans med Shirin Saif (Roschier Advokatbyrå), Mathilde Hofbauer (Hannes Snellman Advokatbyrå), Tobias Hamrin (Advokatfirman Delphi) under ledning av Julia Nordgren om vikten av att välja rätt skiljedomare och varför det kan vara positivt att välja en skiljedomare från ”next generation”.