Den 30 juni 2023 meddelades skiljedom i ett mål mellan Peab Sverige AB och Unibail Rodamco Westfield avseende entreprenaden Mall of Scandinavia. Entreprenaden avslutades 2016 och skiljeförfarandet har pågått sedan 2017. Wallin & Partners har tillsammans med Cederquist företrätt Peab i skiljeförfarandet. Skiljedomen innebar en framgång för Peab som tillerkändes drygt 1,4 miljarder kr. Vi är mycket nöjda och stolta över utgången som är ett resultat av ett gediget lagarbete under lång tid.

Team:
* Wallin & Partners: Martin Wallin, Sanna Engelholm, Emma Munde, Julia Tavaststjerna, Magnus Pärssinen, Björn Landström, Anna Sundquist, Maria Sundqvist, André Mossberg, Lukas Kanter, Johanna Österlund.

* Cederquist: Fredrik Forssman, William Lundgren, Mattias Forsberg, Sara Magnéli, Oskar Gentele, Fanny Lyppert.